Nhảy đến nội dung

Tận dụng mạng lưới phân phối quốc tế của bạn

Đối với Thương hiệu hoặc Nhà sản xuất, việc vận chuyển sản phẩm từ Việt Nam đến các thị trường cuối cùng là một vấn đề lớn hiện nay. Hàng hoá đã hoàn thiện được đóng gói trong các container, vận chuyển để lưu trữ tại các kho cuối cùng của thị trường.


 

Quá trình này tốn quá nhiều chi phí!


 

Chi phí lưu trữ hàng hóa ở các quốc gia phát triển khác ít nhất là 1,5 lần cao hơn so với ở Việt Nam.       

Lưu trữ hàng hoá trong nhiều kho cũng dẫn đến một lãng phí lớn. Theo quy tắc căn bậc hai trong Chuỗi cung ứng, nếu bạn có n kho, tồn kho của bạn sẽ lớn lên √𝒏 lần so với tổng tồn kho chu kỳ; có nghĩa là chi phí của bạn tăng lên √𝒏 lần.       

Ngoài ra, biến động trong dự báo tăng lên khi chúng ta giữ nhiều kho. Điều này dẫn đến nhiều việc chuyển hàng giữa các quốc gia khác nhau, điều này thực sự tốn kém. 

eton có thể giúp giải quyết những vấn đề này.


 

Thay vì phải chịu đựng các chi phí cao như vậy, bạn có thể gửi sản phẩm của mình đến kho của eton tại Việt Nam. Với dịch vụ của eton, bạn chỉ cần lên kế hoạch chỉ về tổng tồn kho chu kỳ tối ưu và giảm tồn kho xuống mức thấp nhất.       

Chúng tôi sẽ lên kế hoạch vận chuyển sản phẩm của bạn theo tần suất và khối lượng tải phù hợp đến các quốc gia khác. Do đó, tất cả những gì bạn cần ở thị trường cuối cùng chỉ là các trung tâm phân loại nhỏ, không phải là các kho lớn với chi phí cao nữa. Ngoài ra, eton có thể quản lý vận chuyển sản phẩm của bạn ĐÚNG LÚC, giảm thiểu việc chuyển hàng giữa các thị trường cuối khác nhau của bạn.       

Chi phí lưu trữ thấp, tồn kho thấp, việc chuyển hàng giảm sẽ được mang lại cho bạn một cách dễ dàng bởi eton. Quan tâm không?